Stadia vyluhování, debazifikace, acidifikace

- karbonátové                 karbonáty v solu (1-3%, > 3%)

- vyluhované                  karbonáty jen v substrátu (zbytcích skeletu)

- eubazické                    VM > 60%, V > 50 % u lesních půd

- mesobazické                VM  35-60%, V  20-50 % u lesních půd

- oligobazické                 VM < 35% , V < 20 % u lesních půd

                                      VAl > 30%

 

VM nasycenost sorpčního komplexu podle Mehlicha

V – nasycenost sorpčního komplexu podle Kappena