Zasolení, soloncování

slabě zasolená               > 4mS . cm-1              ... 1. stupeň

středně zasolená            4 -8 mS . cm-1           ... 2. stupeň

                                     0-0,6 m                 0,6-1,3 m

1.stupeň slabě zasolená s´(varieta)    1.stupeň hluboko slabě zasolená ¯ s´(varieta)

2.stupeň zasolená  s (subtyp)           2.stupeň hluboko zasolená ¯ s (varieta)

 

slabě soloncovaná           VNa 5 –10 %         ... 1. stupeň

soloncovaná                   VNa  10-15 %        ... 2. stupeň

                                     0-0,6 m                 0,6-1,3 m

1.stupeň slabě soloncovaná n´ (varieta)        1.stupeň hlub. sl. soloncovaná ¯ n´ (varieta)

2.stupeň soloncovaná n (subtyp)                 2.stupeň hluboko soloncovaná ¯ n (varieta)