Fluvické znaky

nepravidelné rozložení organických látek a nebo zvýšené množství (> 0,3%) v profilu, zbytky vrstevnatého uložení