Vertické znaky

tvorba hlubokých trhlin, klínovitých pedů a šikmých skluzných ploch (slickensides) v profilech ze smektitických jílů, které dlouhodoběji prosýchají (ustický režim)