Andické znaky

zvýšený obsah amorfních a kryptokrystalických minerálů nebo volného Al, sopečného skla, amorfního Si, nízká objemová hmotnost, kyprá konzistence, tvorba vysokohumózních horizontů, vysoká na pH závislá KVK, po přidání roztoku NaF vzniká alkalická reakce