Antropogenní ovlivnění

výraznější zásah do půdního profilu, který nenarušil plně stavbu půdního profilu a umožňuje tak zařazení k určitému půdnímu typu, vyžaduje však pozornost přiřazením k subtypu -antropický(á), v specifickém případě urbický(á), hortický (á); při výraznějším ovlivnění patří půda k antroposolům.