Kontaminace

- zemědělsky využívanou půdu po překročení svrchní meze pozaďových obsahů rizikových stopových prvků (při  respektování “geogenní“ zátěže rizikových prvků)  a persistentních organických xenobiotik v ornicích či jim odpovídajících horizontech, kriteria jsou zpracována

- u lesních půd nutno dopracovat analogická kriteria pro zátěž nadložního humusu, horizontů F,H