Intoxikace

jako intoxikovanou bude možno označit:

- zemědělsky využívanou půdu po překročení limitu zátěže půd (mobilní specie,  celkové obsahy), vyvolávajícího kritickou zátěž krmiv a potravinářských surovin

- lesní půdu při překročení limitu omezení rozkladu nadložního humusu rizikovými látkami, resp. při jiných nepříznivých konstelacích faktorů ovlivňujících živinný režim půd (acidifikace, režim N aj)