Zrnitost

Hodnocení zrnitosti je prováděno ve frakci jemnozemě (< 2 mm)

Podle zastoupení:            jílu    (< 1 mm, < 2 mm)

                                   prachu ( 1 či 2 – 50 mm)

                                   písku (50 – 2000 mm)

Podle trojúhelníkového diagramu (NRSCS USDA):

-         v průzkumech ve velkém měřítku a při detailním hodnocení podle 12 tříd

-         při zobecnění výsledků užíváme 5 seskupených tříd:

P, hP               -       lehká zemina                   1

pH                     -       lehčí střední zemina          2

H,rH,R               -       střední zemina              3

pjH,jH,rjH            -       těžká zemina                   4

pJ,rJ,J                      velmi těžká zemina           5

 

P ….písek             p….písčitá zemina

H….hlína              h….hlinitá zemina

R….prach           r…. prachovitá zemina