Skeletovitost

Skeletovitost je hodnocena separátně, a to podle objemového zastoupení (většinou odhadnutého) částic

            2 – 4 mm                   hrubý písek

            4 – 50 mm                 štěrk

            > 50 mm                    kamení

            > 300 mm                  balvany

- při obsahu skeletu < 50 % doplňujeme údaj o zrnitosti jemnozemě

- při   5 – 10 %                       s příměsí skeletu

       10 – 25 %                       slabě skeletovitá (štěrkovitá, kamenitá)

       25 – 50 %                       středně skeletovitá (štěrkovitá, kamenitá)

- při obsahu skeletu > 50 % označujeme zeminu jako silně skeletovitá (hrubě písčitá, štěrkovitá, kamenitá) se zjednodušeným označení charakteru jemnozemě:

            lehká (1 + 2), střední  (3), těžká (4 + 5)

- při obsahu skeletu > 80 % jako skeletová (štěrkovitá, kamenitá)