FORMY NADLOŽNÍHO HUMUSU

Pro určení formy nadložního humusu je rozhodující charakter jednotlivých horizontů humusového profilu. Humusový profil tvoří horizonty nadložního humusu  a pod nimi ležící humózní horizont A, především jeho humusem bohatší svrchní vrstva.