RENDZINA - litická t

kompaktní skála v hloubce 0,1 – 0,3 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy