PARARENDZINA - arenická r

zrnitostní složení jemnozemě 1

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy