KAMBIZEM - fluvická f

ze starých aluviálních substrátů s nepravidelným rozložení organických látek v profilu, zbytky zvrstvení

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy