KAMBIZEM - pelická p

profil se zrnitostí 4 v hloubce do 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy