PSEUDOGLEJ - luvický l

výrazná pedogenní diferenciace na En-Bmt, s vybělenými kutany v Bmt

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy