GLEJ - sulfidický y

se zastoupením sirníků

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy