RANKER - umbrický u

> 0,2 m mocný, tmavý umbrický horizont Au s V < 20 % u lesních půd

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy