RANKER - suťový s

silně skeletovitá suť (> 80 % skeletu) o mocnosti > 0,5 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy