REGOZEM - oglejená g

středně výrazné redoximorfní znakydo 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy