ŠEDOZEM - oglejená g

středně výrazné redoximorfní znaky

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy