LUVIZEM - dystrická d

v El klesá nasycenost pod 20 % (lesní půdy)

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy