KAMBIZEM - luvická l

zejména při příměsi eolického materiálu slabě vyvinuté povlaky jílu (argilany) na povrchu pedů v horiontu Bv

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy