ANTROZEM - redukovaná

se znaky redukčních procesů v důsledku emise CH4 na skládkách

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy