ANTROZEM - glejová

s reduktomorfními znaky v důsledku převlhčení

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy