ČERNOZEM - modální m

hlavně ze spraší, s kalcickým horizontem

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy