PARARENDZINA - oglejená g

středně výrazné redoximorfní znaky v hloubce do 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy