FLUVIZEM - kambická k

s výrazným hnědým kambickým horizontem

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy