ŠEDOZEM - modální m

hluboko prohumózněná půda, Ame do 0,4 –0,6 m, níže Bth

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy