ŠEDOZEM - luvická l

bez hlubšího prohumóznění : Ap či Ap – Ev nad Bth

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy