LUVIZEM - chromická j

s Btr 7,5 – 5 R a červenějším

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy