LUVIZEM - arenická r

horizont Bt v lamelární formě, lehčí substráty

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy