KAMBIZEM - melanická n

melanický horizont o mocnosti > 0,25 m níže mělové formy nadložního humusu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy