PSEUDOGLEJ - kambický k

Bm v hloubce do 0,6  m, nad ním však méně oglejený Bvg, Bvn

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy