PSEUDOGLEJ - pelický p

obsah jílu alespoň v části hor. Bmp se zrnitostí 4-5

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy