STAGNOGLEJ - modální m

ze středně těžkých substrátů, s hydrogenním hor. At do 0,2 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy