STAGNOGLEJ - planický pl

vybělený a vylehčený horizont ostře předcházející do mramorovaného horizontu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy