GLEJ - histický o

s rašelinným hor. T o mocnosti 0, 25 – 0,5 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy