GLEJ - pelický p

v solu zrnitost 4-5

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy