KULTIZEM - rigolovaná

v důsledku hloubkového vnášení organických a minerálních hnojiv se změnami rozdělení humusu a živin, snížení objemové hmotnosti

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy