ANTROZEM - překrytá

s překryvem materiálů lepších zrnitostních a jiných vlastností než má většinový substrát bez výrazného prohumóznění

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy