ANTROZEM - pelická

z těžkých materiálů – zrnitost 4-5

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy