ANTROZEM - oglejená

s výrazně redoximorfními znaky v důsledku převlhčení

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy