SLANEC SC

Půdy se sekvencí horizontů Ah – Es – Bn – BC – C, s vyběleným horizontem, ve kterém se vytváří humusový horizont a s natrickým horizontem s nasyceností VNa 15-30 % , SAR > 15, pH 9-10 do 0,8 m.

Byly popsány v dřívějším Československu, pouze v nynější Slovenské republice.

Subtypy Variety