ORGANOSOLY

Půdy s holorganickými, hlavně rašelinnými horizonty o mocnosti nad 50 cm, nad pevnou skálou nad 30 cm

Půdní typy Vlastnosti Mapy