VERTISOLY

Půdy s vertickými diagnostickými znaky, projevujícími se u těžkých půd ze smektitických jílů, vyskytujících se v sušších oblastech, tvorbou hlubokých (do 0,5 m), otevřených (> 0,01 m) trhlin v suchých obdobích a tvorbou klínovitých pedů, se šikmo odkloněnou osou, hlouběji prismat a šikmo orientovaných skluzných ploch (slickensides). V podmínkách ČR mají hluboký tmavý tir-sový humusový horizont.

Půdní typy Vlastnosti Mapy