ANDOSOLY

Půdy s andickými diagnostickými znaky jako důsledek zvětrávání kyselých vulkanických pyro-klastik, projevujícím se uvolňováním velkého množství volného AI (kyselé zvětrávání) či tvorbou amorfních jílových minerálů alofánu a imogolitu (slabě kyselá reakce). Výsledkem je tvorba kyprého, často hlubokého, silně humózního andického humusového horizontu (stabilizace humusu hliníkem či amorfními jílovými minerály) a kyprého kambického andického horizontu. V ČR nebyly zatím nalezeny, vyskytují se v SR.

Půdní typy Vlastnosti Mapy