PODZOSOLY

Půdy se spodickými diagnostickými horizonty, buď kyprými neiluviálními, či iluviálními, v tomto případě ležícími pod vyběleným horizontem, silně nenasycené v celém sólu (VM níže 30%) a vysoce nasycené hliníkem, výrazná tendence k vytváření surového humusu.

Půdní typy Vlastnosti Mapy