RENDZINA - vyluhovaná v

karbonáty vylouženy z jemnozemě horizontu (alespoň ze svrchní části) akumulace organických látek

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy