FLUVIZEM - oglejená g

středně výrazně redoximorfní znaky se vyskytují již ve svrchní části profilu  do 0,6 m

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy